Arnaud Beltrame – Ο ήρωας γάλλος αστυνομικός που έδωσε τη ζωή του για να σώσει τους ομήρους ήταν αδελφός

ο Arnaud Beltrame είχε μυηθεί στις τάξεις της το 2008 στη Στοά Respectable Lodge Jerame Bonaparte και στο βαθμό του διδασκάλου το 2012.

Συμμετοχή της ΜΣτΑΑΣΤ στην δεύτερη ετήσια εκδήλωση των Initiatory Encounters

Ιδιαίτερα ευχαριστημένη επέστρεψε η αντιπροσωπεία μας, της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ελλάδος, από την συμμετοχή της και στην δεύτερη ετήσια εκδήλωση των «Initiatory Encounters», που εφέτος έλαβε χώρα στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας στο διήμερο 3 και 4 Μαρτίου .

Ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου αδ. Παναγιώτης Θαλάσσης μιλάει για όλους και όλα σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη

Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τη συνέντευξη που έδωσε στο Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου αδ. Παναγιώτης Θαλάσσης.

Δελτίου Τύπου της Μεγάλης Στοάς του ΑΑΣΤ – Αντιπροσωπεία της Μεγάλης Στοάς στη Σερβία

....αντιπροσωπεία της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ελλάδος με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Μεγάλο Διδάσκαλο ανταποκρίθηκε στηνΠρόσκληση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Σερβίας

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Δημοσίευμα ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥγια την καταδίκη του Τεκτονισμού από τη Δ.Ι.Σ

Σημ. Συντ. Ομάδ.:Διαβάστε το κείμενο που δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ (φυλ.2016 – 28/3/2014) σχετικά με την καταδίκη του Τεκτονισμού από την Ιερά Συνοδο.


Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος καταδικάζει τὴν Μασονίαν καὶ θεωρεῖ ἀσυμβίβαστον τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος

Γ.Ζ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε θέσιν διά τὴν Μασονίαν, διακηρύσσουσα ὅτι καταδικάζει τὸν τεκτονισμὸν καὶ θεωρεῖ ὡς ἀσυμβίβαστον τὴν πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος. Ἀπεφάσισε δὲ κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων νὰ ἀποστείλη ἐγκύκλιον, διά τῆς ὁποίας θὰ ἀνανεοῦται ἡ διαβεβαίωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωμα, ὅτι οὔτε ὑπῆρξε κατὰ τὸν παρελθόν, οὔτε ὑπάρχει σήμερον κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος νὰ εἶναι μέλος οἱασδήποτε τεκτονικῆς Στοᾶς. Ὁ «Ο.Τ.» χαίρει δι᾽ αὐτὴν τὴν θέσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία εἶναι ἐπανάληψις παλαιοτέρων θέσεων τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Χαίρει, διότι προέβαλε δυναμικῶς τὸ αἴτημα τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ὅτι ὁ τεκτονισμὸς εἶναι θρησκεία τοῦ ἑωσφόρου καὶ ἐζήτη τὴν διάλυσιν τῶν τεκτονικῶν Στοῶν ἀπὸ τὸν ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν τῆς κυβερνήσεως τοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου, τὸν κ. Γεώργιον Παπακωνσταντίνου.

Χαίρει διότι ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, ὅταν εἴχομεν δημοσιεύσει τὴν παραχώρησιν Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεώς του ὑπὸ τοῦ Κράτους (ὡς ἀπεδείχθη) εἰς τούς Μασώνους τῆς πόλεώς του, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπραγματοποίησαν Μουσικὴν ἐκδήλωσιν, εἶχε δηλώσει πρὸς τὸν «Ο.Τ.» ὅτι δὲν εἶναι Μασόνος καὶ ὅτι θὰ εἰσηγεῖτο εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, νὰ λάβη θέσιν καταδικαστικὴν ἐναντίον τῆς Μασονίας.

Χαίρει, διότι ἡ γραμμὴ τοῦ «Ο.Τ.» ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του ἕως σήμερον εἶναι γραμμὴ ἐναντίον τῆς Μασονίας.

Χαίρει ἀλλὰ καὶ προβληματίζεται, διότι ὅλον αὐτὸ τὸ σκεπτικόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (ὅπως καὶ ἡ πρόσφατος δήλωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ὅτι δὲν εἶναι Μασόνος) ἀνατρέπεται ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰν τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὰς ἀντιλήψεις τῶν Ἐλευθεροτεκτόνων. Οἱ Μασόνοι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Πανθρησκείας τιμοῦν τὸν Μεγάλον Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος (ὁ γνωστός Μ.Α.Τ.Σ.) τονίζοντες ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ θεὸς ὅλων τῶν μελῶν τῶν μασονικῶν στοῶν ἀνεξαρτήτως θρησκείας. Οἱ Οἰκουμενισταὶ Ἀρχιερεῖς λέγουν ὅτι εἴμεθα τέκνα τοῦ ἰδίουΘεοῦ (ἀνατρέποντες τὴνὈρθόδοξον θεολογίαν διά τὸν ΤριαδικὸνΘεόν), ὅλαι αἱ «Ἐκκλησίαι» τῶν ἑτεροδόξων σώζουν ἐξισώνοντες τὴνὈρθόδοξον Ἐκκλησίαν μὲ τὰς χριστιανικάς αἱρέσεις, αἱ ὁποῖαι πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, ἀλλὰ δὲν ἀποδέχονται τὴν Παναγίαν, τὴν μεσιτείαν τῶν Ἁγίων, τὰς νηστείας κλπ. καὶ συμπροσεύχονται μὲ Ἰουδαίους, Μουσουλμάνους, Βουδιστάς, Ἰνδουϊστάς κλπ., ὅταν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν θρησκειῶν αὐτῶν δὲν ἀποδέχονται τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Κοράνιον ἀναγράφει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι κατώτερος προφήτης τοῦΜωάμεθ. Ὁ «Ο.Τ.» ἀναμένει ὁλόκληρον τὴν ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὴν ὁποίαν καὶ θὰ δημοσιεύση εἰς τὴν πρώτην σελίδα του, ἀλλὰ θὰ διατηρήση τὰς ἐπιφυλάξεις του διά ὡρισμένους Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς, ὡς καὶ διά ὡρισμένους κληρικούς.


Πηγή: Ο.Τ ( φ. 2016 28-3-2014)
 

Υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας η Στοά Lodge Acuarius Νο 1 της Μεγάλης Ανατολής της Ισπανίας.

Η Στοά Lodge Acuarius Νο 1 της Μεγάλης Ανατολής της Ισπανίας με έδρα την Βαρκελώνη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας από την Ισπανία.

Ψήφισμα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

– Η παράδοση , η γλώσσα και η ιστορία πολεμούνται από τη Μασονία

Άρνηση του Πάπα να συναντήσει Τέκτονα Πρέσβη

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Messaggero, ο Πάπας αρνήθηκε να συναντήσει τον Πρεσβευτή του Λιβάνου στο Βατικανό Johnny Ibrahim

Δελτίο Τύπου της Μεγάλης Στοάς του Α.Α.Σ.Τ

Σε κλίμα χαράς και προσμονής καλόδεκτων εξελίξεων άρχισαν από τους αδελφούς οι εργασίες διαμόρφωσης του νέου περικαλλούς τεκτονικού μεγάρου στην περιοχή του Π. Άρεως

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Κεντρικής Βορείου Ελλάδος

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Κεντρικής Βορείου Ελλάδος της ΕΜΣτΕ