Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Σημαντικές εξελίξεις στην Μεγάλη Στοά του Α.Α.Σ.Τ ( Κοδριγκτώνος )


Η πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να συγκροτήσουν τη Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχ. και Αποδ. Σκωτικού Τύπου συγκαλεί Γενική Συνέλευση προκειμένου να υπάρξει μια οριστική λύση στα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι :
1) Απολογισμός ,Διοικητικός και Οικονομικός
2) Εκλογές  για την ανάδειξη του νέου Μεγάλου Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς
3) Έλεγχος αντιτεκτονικής συμπεριφοράς αδελφών

Να σημειωθεί ότι η θητεία του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς έχει λήξει από τις 24 Ιανουαρίου του 2017 και παρά τις  επίμονες και μαζικές προσκλήσεις των αδελφών για τη σύγκλιση του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς η απευθείας Γενικής Συνέλευσης όχι μόνο δεν υπήρξε ανταπόκριση , όπως προβλέπονταν,  αλλά διετάχθη η αναστολή λειτουργίας Στοών και η διαγραφή αδελφών , ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με την  Τεκτονική Παράδοση … 

πηγή: ΕΠΤΕ