Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Κεντρικής & Βορείου Ελλάδος - ΕΜΣτΕ

    

Με μεγάλη  επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Κεντρικής & Βορείου Ελλάδος το Σάββατο 21/10/2017 στην Θεσσαλονίκη. Την Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους ο ΜΔ της ΕΜΣτΕ, ο ΑνΜΔ και άλλοι ΜΑ. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία του ΕπΜΔ της ΕπΜΣ ΔΕ και άλλων αγαπητών μελών από Κέρκυρα.


Πηγή: https://nglgr-prov-cent-north.gr/