Εικονικό Μουσείο

Πίνακας που παρουσιάζει τον G.Washington ως Τέκτονα


 Πίνακας του 1786 που παρουσιάζει Στοά στη Βιέννη. Το πρόσωπο κάτω δεξιά λέγεται ότι είναι ο Mozart
Ο Πρίγκιπας Φρειδερίκος της Ολλανδίας ως Μεγάλος Διδάσκαλος  (19oς αι.)

Ο Μέγας Γεωμέτρης 1250


Κυρία εποχής ντυμένη διακριτικά της Βασιλικής Αψίδος

Πίνακας Χάραξης 1819

Πίνακας Χάραξης 1819

Χαρακτικό με το Ναό του Σολομώντος