Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007

Ο Μέγας Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος

Η χαρακτηριστική φράση Μέγας Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ) που χρησιμοποιούν οι απανταχού Τέκτονες αναφέρεται στο Ανώτερο Ον. Η περιγραφή του Θεού ως αρχιτέκτονα του σύμπαντος στηρίζεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η ορολογία αυτή αναπτύχθηκε στους κύκλους των οικοδομικών συντεχνιών οι οποίοι επέλεξαν ένα προσωνύμιο συναφές με τις αρχές της οικοδομικής τέχνης και ο δεύτερος έγκειται στην ίδια φιλοσοφική σημασία της λέξης. Με βάση την Ιουδαϊκή παράδοση είναι αδύνατο να ονομάσει κανείς το Θεό. Είναι δυνατόν όμως να τον περιγράψει μέσα από τις ιδιότητες του.

*Απόσπασμα από το περιοδικό Αλχημιστής