Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Πεντάλφα. Τι είναι και ποιά η Τεκτονική της σημασία

Πεντάλφα είναι ο πεντάκτινος αστέρας, αρχαίο σύβολο με μυστηριακές δυνάμεις όπως πιστεύονταν. Οι Πυθαγόρειοι το θεωρούσαν ως φυλακτό υγείας. Συχνά χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους συντεχνιακούς Τέκτονες ως ''σήμα'' και υπάρχει στις πέτρες πολλών παλαιών οικοδομών. Στους σημερινούς Τέκτονες ο αριθμος πέντε είναι σημαντικός ώς ο αριθμός των Αδελφών που απαιτούνται ώστε να μπορεί να ¨ανοίξει μια Στοά¨'

Από τοo βιβλίο του H.F Inman Τεκτονιά Θεματα & Προβλήματα εκδ.Amatec