Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Ο Ελευθεροτεκτονισμός και η Θρησκεία.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός σε καμία περίπτωση δεν είναι αδιάφορος για τη Θρησκεία. Δεν παρεμβαίνει βέβαια στις ιδιαίτερες θρησκευτικές πεποιθήσεις των μελών του αλλά αναμένει από αυτά να εκτελούν το καθήκον τους προς τον θεό και τη δική τους θρησκεία.