Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Μουσικό σύνολο από την Μεγάλη Στοά Περού
Μουσικό σύνολο με την ονομασία <<Τεκτονική Πυξίδα>> δημιούργησε η Μεγάλη Στοά του Περού.

Η ορχήστρα – χορωδία αποτελείται αποκλειστικά από αδελφούς και σκοπός της  είναι να παρουσιάζει τη δουλειά της σε διάφορες εκδηλώσεις της Μεγάλης Στοάς αλλά και σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.