Όταν η Τεκτονική ιδιότητα δεν είναι εμπόδιο


Ο αδ. Ernani Napoleon Lima , πρώην Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της  Praui ,(Βραζιλία) διορίστηκε σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Νομικής Παιδείας της Βραζιλίας .

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot