Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Ελλάδα - Συνένωση Τεκτονικών Δυνάμεων


Στις 10 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η τελετή συνένωσης της Μεγάλης Στοάς των Ελευθεροτεκτόνων Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδος και της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος ΟΡΦΕΥΣ.



Ο Μ.Δ της Μ.Α ΟΡΦΕΥΣ αδ. Σ.Παϊπέτης

Ο Μ.Δ της ΜΣτΕΑΓΕ αδ. Π.Βούλης