Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Νέα Τεκτονική δύναμη στην Πορτογαλία
Πορτογαλία: Πριν από λίγες ημέρες δημιουργήθηκε στην Πορτογαλία μια νέα Τεκτονική Δύναμη υπό την επωνυμία Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Πορτογαλίας. Όπως δήλωσε ο Μεγάλος Διδάσκαλος της GLUP αδ Paulo Cardoso (45 ετών) η νέα Τεκτονική Δύναμη θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση πέρα από το Τεκτονικό έργο στην διαφάνεια και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε αυτούς που χρησιμοποιούν τον Τεκτονισμό μόνο για την προσωπική τους προβολή.  Επίσης , σύμφωνα με τον Μ.Δ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην χρήση της τεχνολογίας με ανάπτυξη εφαρμογών που θα ενημερώνουν τους αδελφούς στα προσωπικά τους smartphones για τις συνεδρίες και τις δραστηριότητες των Στοών τους καθώς και μιας εφαρμογής που θα ενημερώνει αυτομάτως τον αδελφό, σε όποιο σημείο της Πορτογαλίας και εάν βρίσκεται, για το εάν υπάρχει κοντά του κάποιος αδελφός (!!!).  

Πηγή: Ε.Π.Τ.Ε