Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008

Ο Τεκτονισμός στην Κύπρο

Ενδείξεις περί υπάρξεως του Τεκτονισμού στην Κύπρο υπάρχουν από τον 17ο αιώνα, αρχικώς περιοριζόμενοι εις την πόλη της Λάρνακας όπου το λιμάνι και τα προξενεία. Ο τεκτονισμός αναφέρεται γραπτώς το 1751 στο χειρόγραφο του εκ Λευκωσίας Πετράκη Καρίδη και το 1817 σε εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου όπου και καταδικάζεται. Εικάζεται ότι στη Λάρνακα ήταν πολύ λίγοι και για να συνεδριάσουν χρειαζόταν να ναυλοχούν πλοία με Τέκτονες ανάμεσα στο πλήρωμα, δίδοντας την απαραίτητη απαρτία. Μετά τα γεγονότα του 1821, και την ενεργό ανάμειξη Τεκτόνων στην Ελληνική Επανάσταση, στην υπό Τουρκική κατοχή Κύπρο δεν έχουμε άλλες αναφορές και δυστυχώς δεν σώζονται αρχεία πέραν των πιο πάνω αναφερομένων.Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό και ιδιαιτέρως στην Αθήνα είχαν μυηθεί στον Τεκτονισμό αλλά με την επάνοδο τους στην Κύπρο δεν είχαν την δυνατότητα δημιουργίας Στοών. Ένας από αυτούς ήταν ο Δρ. Ιωάννης Καραγεωργιάδης ο οποίος είχε μυηθεί εις τον Τεκτονισμό στην εν Αθήναις Στοά "Α' Πανελλήνιον" το 1865. Με την έλευση των Άγγλων το 1878 και την ίδρυση της Στοάς "Άγιος Παύλος" το 1888, ο Αδ. Καραγεωργιάδης πρώτα έγινε μέλος της αγγλοφώνου Στοάς "Άγιος Παύλος" και ακολούθως το 1893 με την συνδρομή Άγγλων και Ελλήνων τεκτόνων ίδρυσε την ελληνόφωνο Στοά "Ζήνων" υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας αν και είχε αρνηθεί την ίδρυση ελληνοφώνου Στοάς υπό την αιγίδα της, αντιμετώπισε αρνητικά την ίδρυση της νέας Στοάς και απαγόρευσε στα μέλη της να παρευρεθούν στην εγκαθίδρυση της.Μέλη των Ελληνικών Τεκτονικών Στοών υπήρξαν και είναι έγκριτα μέλη της κοινωνίας. Σύμφωνα με τα ειωθότα, κάθε ανεξάρτητο κράτος δικαιούται να έχει μίαν Μεγάλη Στοά κάτω από την οποίαν λειτουργούν όλαι αι επί μέρους Στοαί.Από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, η Κύπρος δικαιούταν να ιδρύσει την δική της Μεγάλη Στοά. Τούτο, δια λόγους κυρίως συναισθηματικούς, δεν έγινε κατορθωτό δια πολλά χρόνια. Οι προσπάθειες όμως συνεχίστηκαν και την 15η Ιανουαρίου 2006 η Γενική Συνέλευση των Κυπρίων Τεκτόνων δια μεγάλης πλειοψηφίας, απεφάσισε την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου.Ως Ιδρυτικά Μέλη ήσαν αι υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος ακόλουθαι Στοαί:
1. Στοά "ΚΙΜΩΝ" Λάρνακος ιδρυθείσα το 19182. Στοά "ΣΟΛΩΝ" Λευκωσίας ιδρυθείσα το 19213. Στοά "ΚΙΝΥΡΑΣ" Πάφου ιδρυθείσα το 19234. Στοά "ΕΥΑΓΟΡΑΣ" Αμμοχώστου ιδρυθείσα το 19285. Στοά "ΑΔΩΝΙΣ" Λευκωσίας ιδρυθείσα το 19616. Στοά "ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ" Λευκωσίας ιδρυθείσα το 1977Αι Στοαί "ΖΗΝΩΝ" Λεμεσού και "ΦΟΙΝΙΞ" Λευκωσίας, δια λόγους δικούς των, απεφάσισαν να ενταχθούν εις την Περιφερειακήν Στοάν της Αγγλίας εν Κύπρω, αντί εις την Μεγάλη Στοά της Κύπρου, την Στοάν της Πατρίδος των.
Πηγή:http://www.megalistoatiskyprou.org/Default.aspx?tabid=73