Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Η Παγκοσμιότητα του Τεκτονισμού

Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των τεκτονικών δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο αποβλέπει στην πραγμάτωση και εδραίωση του οράματος του Τεκτονισμού ως θεσμού παγκοσμίου, που τροφοδοτεί την σκέψη των ανθρώπων με τα ιδανικά της Ελευθερίας, της Ισότητος, της Αδελφοσύνης, της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης. Ο θεσμός αυτός, με την λειτουργία του, δεν τροφοδοτεί μόνον την σκέψη, αλλά και το συναίσθημα. Καλεί τον ΄Ανθρωπο να πλημμυρίσει την καρδιά του με αγάπη, κατανόηση και καλοσύνη. Τον ενδυναμώνει με πίστη, για να εμπιστευθεί περισσότερο τον εαυτό του και να κατανοήσει σε διάφορα επίπεδα τόσον το εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό του περιβάλλον. Τον χαλυβδώνει με ελπίδα, υπομονή και ταπεινότητα, ώστε να τελεσφορήσουν οι στόχοι και οι επιδιώξεις του. ΄Όλα αυτά καθιστούν τον Τεκτονισμό πάντοτε χρήσιμο και πάντοτε επίκαιρο. Διότι ο Τεκτονισμός αφ΄εαυτού είναι τρόπος ζωής,- τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς-, γνώρισμα όχι μόνον των διανοουμένων και των φιλοσόφων, αλλά όλων των ελεύθερα σκεπτόμενων Ανθρώπων. Γι΄αυτό ο Τεκτονισμός είναι παγκόσμιος και διαχρονικός

Πηγή:http://www.delphiorder.org/gr/html/ethsio.htm