Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Τεκτονική επίσκεψη

Κάθε κανονικός Τέκτονας έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται οποιαδήποτε άλλη κανονική Στοά ,οπουδήποτε και εάν ευρίσκεται αυτή και όσες φορές θέλει,. Αυτό καλείται Τεκτονική Επίσκεψη αποτελεί δε, κατά τον Τεκτονικό Νόμο, ένα από τα σημαντικότερα προνόμια διότι βασίζεται στην αρχή ότι << εις παν κλίμα ο Τέκτων δύναται να εύρη στέγην και εις πάσαν γη έναν αδελφό>>. Το δικαίωμα της επισκέψεως αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή του κανόνος ότι οι κατά τόπους Στοές είναι απλά τμήματα προς διευκόλυνση της παγκόσμιας Τεκτονικής οικογένειας.