Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Άνοιγμα Άγγλων Τεκτόνων προς τους Νέους


Η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας σε μια προσπάθεια να αποτινάξει πάνω από τον Τεκτονισμό την εικόνα της Μυστικής Οργάνωσης έκανε μια προσπάθεια ανοίγματος προς τους φοιτητές εννέα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Αγγλίας, προκειμένου ενημερωθούν για την αδελφότητα οι νέοι. Μεταξύ των Ιδρυμάτων ήταν και τα Πανεπιστήμια Oxford, Cambridge και Durham.
H Η.M.Σ .τ. Α μάλιστα προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση. Μείωσε τις συνδρομές για νέους κάτω των 25 ετών (Σημ Blog: Μήπως θα πρέπει και οι Τεκτονικές Δυνάμεις στην Ελλάδα να εξετάσουν ένα παρόμοιο μέτρο;).
Όπως δήλωσε ο Βοηθός Μέγας Διδάσκαλος David Williamson '' ο στόχος ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές και τα μέλη των Πανεπιστημίων να γνωρίσουν τον Ελευθεροτεκτονισμό. Ο Ελευθεροτεκτονισμός κάνει έργο και οι νέοι είναι καλό να το γνωρίζουν’’.

Τέλος ο εκπρόσωπος της Η.M.Σ .τ. Α Chris Connop δήλωσε ότι η μείωση των τελών , για τους νέους, θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά , για την προσέλκυση νέων (ηλικιακά) αδελφών.