Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Γεύμα σε 600 παιδάκια από την Στοά Lawrence αρ. 6
Η Στοά Lawrence αρ. 6 στο Douglas Country των ΗΠΑ παρέθεσε  την ημέρα των Ευχαριστιών γεύμα σε 600 παιδάκια.

Τα μέλη της Στοάς ανέλαβαν όλες τις εργασίες προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση.

Πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων