Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Τι συμβαίνει στην Μεγάλη Στοά του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου;


Πληροφορούμαστε ότι στην Μεγάλη Στοά του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (Κοδριγκτώνος ) τη  μοναδική Τεκτονική Ελληνική Δύναμη υπόδειγμα λειτουργίας και Τεκτονικού έργου, συμβαίνουν διάφορα λυπηρά πράγματα  εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη νέου Μεγάλου Διδασκάλου. Ελπίζουμε να επικρατήσει η λογική.
Θα επανέλθουμε ……