Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου της Μεγάλης Στοάς του Α.Α.Σ.Τ
Σε κλίμα χαράς και προσμονής καλόδεκτων εξελίξεων άρχισαν από τους αδελφούς οι εργασίες διαμόρφωσης του νέου περικαλλούς τεκτονικού μεγάρου στην περιοχή του Π. Άρεως, με την προοπτική στέγασης της έδρας της κανονικής Δύναμης του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος. Το μέγεθος, η ποιότητα κατασκευής, η διαμόρφωση και η θέση του προσφέρουν όλες τις κτιριακές δυνατότητες που χρειάζονται τα σχέδια και οι προοπτικές της νέας διοίκησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Γ.Σ. της 17ης Φεβρουαρίου τ.έ. προγραμματισμό της.

Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η κατάρτιση συνθήκης φιλίας της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος με την Εθνική Μεγάλη Στοά των Φιλιππίνων, με αμοιβαίο ενδιαφέρον περαιτέρω καλλιέργειας των σχέσεων, με κατ’ αρχάς ανταλλαγή σκέψεων και τεκτονικού αντικειμένου μελετών.

Βέβαια εκκρεμούν προς υπογραφή όμοιες συνθήκες με φίλιες Δυνάμεις της αλλοδαπής, από Ασία, Ευρώπη και Αμερική, ενώ συζητούνται και με άλλες Μεγάλες Στοές του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, παράλληλα με προτάσεις τόσον αδελφοποίησης Στοών μας, όσο και για σειρά εκδηλώσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατά το τρέχον και το επόμενο έτος, οπότε συμπληρώνονται και 150 χρόνια Ελλαδικού Τεκτονισμού (δείτε στην αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας ιστορία του Τεκτονισμού στη Ελλάδα).

Και η πορεία συνεχίζεται.

Από την Μεγάλη Γραμματεία

Ο Μεγάλος Γραμματεύς

πηγή: http://www.aasr-greece.gr/