Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TOY ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ου

Διαβάστε την εγκύκλιο ενάρξεως εργασιών του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου
πηγή:http://supremecouncilforgreece.gr/