Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2008

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ - ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Ελευθερία, γιατί χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατή καμία πραγματική πρόοδος και εξέλιξη του ανθρώπινου όντος.

Ισότητα, γιατί χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατή η δίκαιη κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για χάρη της εσωτερικής γαλήνης του ατόμου και της κοινωνικής ειρήνης.

Αδελφότητα, γιατί όλοι οι άνθρωποι, σαν δημιουργήματα του ΜΑΤΣ, δεν μπορεί παρά να είναι και αντιμετωπίζονται ως αδέλφια μεταξύ τους και να έχουν τα ίδια φυσικά δικαιώματα.