Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Αρχαίος και Αποδεδειγμένος Σκωτικός Τύπος

Ο «Αρχαίος και Αποδεδειγμένος Σκωτικός Τύπος» του Ελευθεροτεκτονισμού, κοινά γνωστός απλά ως «Σκωτικός Τύπος» (Scottish Rite), είναι μια σειρά προοδευτικών βαθμών (4ος έως 33ος) και λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου. Ο Σκωτικός Τύπος αναπτύσσει τις ηθικές διδασκαλίες και φιλοσοφία της «Συμβολικής Στοάς».
Ο Σκωτικός Τύπος είναι μία από τις δύο κύριες διακλαδώσεις των Τεκτονικών «Παραλλήλων Σωμάτων», που ένας Διδάσκαλος Ελευθεροτέκτων μπορεί να ακολουθήσει για επί πλέον έκθεση στις αρχές του Ελευθεροτεκτονισμού. Η άλλη κύρια διακλάδωση των Τεκτονικών «Παραλλήλων Σωμάτων» είναι ο Τύπος της Υόρκης.
Στην Αγγλία και σε κάποιες άλλες χώρες, ενώ στον Σκωτικό Τύπο δεν παρέχεται επίσημη αναγνώριση από την Μεγάλη Στοά, παρόλα ταύτα δεν απαγορεύεται σε κάποιον που είναι Ελευθεροτέκτονας να γίνει μέλος του. Εν τούτοις, στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Σκωτικός Τύπος αναγνωρίζεται επισήμως από τις Μεγάλες Στοές ως προέκταση των βαθμών του Ελευθεροτέκτων.

Ιστορία
Όταν ο Μέγας Φρειδερίκος της Πρωσίας τέθηκε επικεφαλής του "Δόγματος της Τελειοποίησης" το οποίο και περιελάμβανε τότε 25 επιμέρους βαθμούς προέβει με τη βοήθεια επιλέκτων τεκτόνων στην αναδιοργάνωση του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Δόγματος αναβιβάζοντας τον αριθμό των βαθμών στους 33, αναθέτοντας παράλληλα την ανώτατη διοίκηση στο Ύπατο Συμβούλιο αποτελούμενο από μέλη κατέχοντα τον 33ο βαθμο. Στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν αυτά στα λεγόμενα Μεγάλα Συντάγματα το 1786 τα οποία και διέπουν μέχρι σήμερα το Δόγμα. Χάρη όμως και των μελετών των σοφών Τεκτόνων και ιδίως του Αλβέρτου Πίκε (Ύπατος Μεγ. Ταξιάρχης των ΗΠΑ) άρθηκαν και όλες οι αμφιβολίες που ενέσκυψαν περί της γνησιότητας των παραπάνω Συνταγμάτων, (A Historical inquiry in regard to the Grand Constitutions of 1786).
Έτσι το πρώτο ιδρυθέν βάσει των παραπάνω Μεγάλων Συνταγμάτων "Ύπατο Συμβούλιο" δημιουργήθηκε το 1801 στο Τσάρλεστον των ΗΠΑ. Τούτου ακολούθησαν στη συνέχεια τα ιδρυθέντα μετέπειτα Ύπατα Συμβούλια σ΄ όλη την Υφήλιο.

Βαθμοί
Οι καθιερωθέντες 33 βαθμοί του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Δόγματος είναι:
4 Μυστικός Διδάσκαλος 5 Τέλειος Διδάσκαλος 6 Εξ απορρήτων Γραμματεύς 7 Δήμαρχος, Δικαστής 8 Επόπτης Οικοδομών 9 Εκλεκτός Διδάσκαλος των Εννέα (9) 10 Έκλαμπρος Εκλεκτός Διδάσκαλος 11 Εκλεκτός Ιππότης 12 Μέγας Αρχιτέκτων 13 Αρχιτέκτων της Βασιλικής Αψίδος 14 Σκώτος Ιππότης του Ιερού Θόλου 15 Ιππότης Ανατολής 16 Άρχων της Ιερουσαλήμ 17 Ιππότης Ανατολής και Δύσεως 18 Ιππότης Ροδόσταυρος 19 Μέγας Ποντίφηξ 20 Ισόβιος Αρχιδιδάσκαλος 21 Νοαχίτης 22 Ιππότης του Ιερού Πελέκεως 23 Αρχηγός του Βωμού 24 Άρχων του Θυσιαστηρίου 25 Ιππότης του Χαλκίνου Όφεος 26 Ηγεμών του Ελέους 27 Μέγας Ταξιάρχης του Βωμού 28 Ιππότης του Ηλίου 29 Ιππότης του Αγίου Ανδρέα της Σκωτίας 30 Ιππότης Καδώς 31 Αρχιδικαστής Ταξιάρχης 32 Πρίγκιψ του Βασιλικού Μυστικού 33 Ύπατος και Μέγας Γενικός Επιθεωρητής.