Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Εθνική Μεγάλη Στοά - Εν αναμονή εξελίξεων


Λόγω του ότι πολλοί ρωτούν για τις εξελίξεις στην Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος ΕΜΣτΕ  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) που έχει αναλάβει να διερευνήσει την  υπόθεση και να αποφανθεί για τυχών ευθύνες  και παραλήψεις , θα συνεδριάσει στις 14/9/2011. Εν αναμονή εξελίξεων λοιπόν…..