Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Ο Μ ε γ ά λ ο ς Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς της Μ ε γ ά λ η ς Α ν α τ ο λ ή ς της Γαλλίας στην Αθήνα


Η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος θα έχει τη χαρά να υποδεχθεί τον Μεγάλο Διδάσκαλο της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, Ντανιέλ Κελλέρ, στα πλαίσια Πανηγυρικής Συνεδρίας, όπου θα δώσει Διάλεξη, ανοικτή στο παριστάμενο κοινό, με θέμα "Ο Ελευθεροτεκτονισμός και η Ευρώπη".

Η εκδήλωση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη χώρα μας και θα αποτελέσει την έναρξη ενός κύκλου γεγονότων σχετικών με την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Τεκτονικού Συνδέσμου.

Ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας επιθυμεί να ξεκινήσει την υλοποίηση του σχεδιασμού στην χώρα που γέννησε την ιδέα της Ευρώπης και θα απευθυνθεί με την ευκαιρία αυτή από την Αθήνα προς όλες τις Τεκτονικές Οργανώσεις της γηραιάς ηπείρου, με κύριο άξονα της ομιλίας του την ανάγκη αναμόρφωσης της Ευρώπης σύμφωνα με τα ανθρωπιστικά πρότυπα που πρεσβεύει ο Τεκτονισμός.

Στοιχεία Διάλεξης

Ανοιχτή στο Κοινό

(με μετάφραση στην ελληνική γλώσσα),


Σάββατο, 3 Μαΐου 2014, στις 19:00',

στην Αθήνα

Ο Μ ε γ ά λ ο ς Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς
της Μ ε γ ά λ η ς Α ν α τ ο λ ή ς της Γαλλίας

Ντανιέλ Κελλέρ

θα αναπτύξει το θέμα

"Ο Ελευθεροτεκτονισμός και η Ευρώπη".


Δηλώσεις Συμμετοχής: info@delphiorder.org