Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Τα νέα της Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος


Το Σάββατο, 26 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε από την Στοά Σήματος ΔΗΛΟΣ υπ' αρ. 9 η Τελετή Προαγωγής 6 γαλλόφωνων Αδελφών Διδασκάλων, μελών της Συμβολικής Στοάς LA FRANCE υπ' αρ. 58, υπό την δικαιοδοσία της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Η Τελετή έγινε στην γαλλική γλώσσα από ομάδα γαλλόφωνων Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος. Στο άμεσο μέλλον θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Εγκαθιδρύσεως νέας Στοάς Σήματος, η οποία θα λειτουργεί στην γαλλική γλώσσα.
----
Την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014, θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο η Μεγάλη Συνέλευση της «Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Αγγλίας και Ουαλίας και των Υπερποντίων Αυτής Περιφερειών και Στοών». Θα παραστεί ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς του Σήματος, Σεβτ.Αδ. Α.Ι.Μ


Πηγή: http://www.markandmariner.gr/