Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Μεγάλη Στοά της Ελλάδος – Στοά Τριπτόλεμος


Σ.·. Στ.·.  Τριπτόλεμος, υπ’ αριθμ. 122, εν Αν.·. Αθηνών
_____________________________________________

Ιδρυτική Συνεδρίασις: Παρασκευή, 7η Δεκεμβρίου του έτους 1973
Ιδρυτικά Μέλη: Επτά ιδρυτικά μέλη

Λίγα λόγια για το όνομα της Στοάς:  Τριπτόλεμος

Ήταν γιος του Διαύλου η Δισαύλου που σημαίνει το διπλό αυλάκι που χαράζει το βόδι καθώς πηγαινοέρχεται στον αγρό.

Μυήθηκε στα Μυστήρια από την ίδια την θεά Δήμητρα και έγινε ο πρώτος ιερέας, ο ιδρυτής της λατρείας της, ο ιδρυτής και ο αρχικός βασιλιάς της πόλης της Ελευσίνας. Αυτόν έστειλε η θεά να διαδώσει σε όλον τον κόσμο τα δύο πολύτιμα δώρα της την γεωργία και την καλλιέργεια της γης που έχει σαν συνέπεια την εξημέρωση των ηθών.

H Δήμητρα είναι η θεά με διττή όψη. Είναι αυτή που παρέχει τους καρπούς του εδάφους κυρίως δε τον σίτο και ταυτόχρονα συμβολίζει, τα μυστηριώδη βάθη της γης που δίνουν ζωή στα φυτά και συγχρόνως τον κόσμο του θανάτου.
Στις αναπαραστάσεις ζωγραφιστών αγγείων, βλέπουμε συνηθέστατα τον Τριπτόλεμο την ώρα της αναχώρησης του για το μεγάλο ταξίδι του. Είναι καθισμένος σε άρμα που το σέρνουν φτερωτά φίδια, κρατά στο χέρι του το σκήπτρο και στο άλλο ένα στάχυ και δέχεται από την θεά Δήμητρα και την κόρη της Περσεφόνη τα πολύτιμα δώρα που θα πήγαινε να δώσει στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα Ελευσίνια Μυστήρια, ο Τριπτόλεμος ήταν και ένας από τους κριτές του Άδη, μαζί με τον Μίνωα (ήρωα της Κρήτης και γιο του Δία), τον Ραδάμανθυ (αδελφό του Μίνωα) και τον Αιακό (γιο του Δία και της Αίγινας).

Σε ένα χαμένο έργο του Σοφοκλή με τίτλο ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ, αναφέρονται τα θαυμαστά ταξίδια του ήρωα, οι κίνδυνοι που διέτρεξε και οι αντιστάσεις που συνάντησε μέχρι να βγει στο τέλος νικητής, να διαδώσει τα δώρα της θεάς Δήμητρας, να γυρίσει νικητής στην πατρίδα και να ιδρύσει την πόλη της Ελευσίνας και την λατρεία της θεάς.

Μικρό ιστορικό :

Η Στ.·. προήλθε από αδ.·. αδ.·. της μητρικής Στ.·. ΗΣΙΟΔΟΣ υπ’ αριθμ. 49, εν Αν.·. Αθηνών, η οποία έχει ιδρυθεί το έτος 1908. Έκτοτε και από της ιδρύσεώς της, ως κατωτέρω, η Στ.·. λειτουργεί αδιαλείπτως, πλην της ολιγοήμερης περιόδου από 19ης Νοεμβρίου μέχρι της 10ης Δεκεμβρίου 1981, που είχαν ανασταλεί αι εργασίαι της.

Πρώτη συνεδρία της Σ.·. Στ.·. :

Ημέρα Τρίτη, την 29η Ιανουαρίου 1974, οπότε και εξελέγη το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Στ.·. , αποτελούμενο από 13 αδ.·. αδ.·.

Τελετή εγκαθιδρύσεως και εγκαταστάσεως των νέων αρχών:
Πέμπτη, 7η Φεβρουαρίου 1974, οπότε και εγκατεστάθη ο πρώτος Μεγ.·. Επιθ.·. της Στ.·.

Ο Από της ενάρξεως ως άνω λειτουργίας της Στ.·. μέχρι και σήμερα έχουν εκλεγεί 22 Σεβάσμιοι.
Επίτιμα μέλη της Στ.·. :

Οι Ενδοξ.·. Μεγ.·. Διδ.·. Χρήστος Μανέας και Σπυρίδων Παϊζης.

Ένδ.·. αδ.·. αδ.·. της Στ.·. :

Ο αείμνηστος αδ.·. Θ. Σαρίκας , ο αδ.·. Μ. Τριανταφυλλίδης και ο αδ.·. ΄Αγις Παπαδόπουλος.

Διεθνείς σχέσεις:

Σημαντική στιγμή της Σ.·. Στ.·. ήταν μεταξύ άλλων, η διδυμοποίηση της Στοάς μετά της Σ.·.  Στ.·. εν Αν.·. Τάραντος Ιταλίας «G.VANINI», την 28η Ιουνίου του 1998.

πηγή:  Μεγάλη Στοά της Ελλάδος