Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ -Εγκατάσταση του Συμβουλίου Αξξιωματικών Σεπτής Στοάς με το διακριτικό όνομα "Προμηθεύς"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΑΠΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Μ. Στ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Α. &  Α. Σ. Τ.
Σ.Στ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Την 22α Μαΐου, στο Τεκτονικό Μέγαρο της οδού Κοδριγκτώνος,  έγινε σε αδελφικό και φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα και πολύ χαρά, η αφή φώτων και η εγκατάσταση του Συμβουλίου Αξξιωματικών Σεπτής Στοάς με το διακριτικό όνομα "Προμηθεύς", επανασυσταθείσα υπό την αιγίδα της Μ.Στ. του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος, από Επιτροπή αυτής, κατά τα θέσμια του Τάγματος.

Η  Επιτροπή απαρτιζόταν από τον Μεγάλο Διδάσκαλο, τον Α' Μεγ. Επόπτη και τον Μεγ. Δοκιμαστή της Μεγάλης Στοάς.   Μετά τις σχετικές ομιλίες, με ιστορικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές - τεκτονικές  σχετικές αναφορές, η τελετή έληξε με ευχές για την μακροημέρευση της Στοάς και γόνιμο έργο, με αρμονία μεταξύ των αδελφών και τεκτονική τάξη. Ακολούθησε εξαιρετικό δείπνο που προσέφεραν τα μέλη της νέας στοάς που ολοκλήρωσε την εδήλωση, με τεκτονικές προπόσεις,  πολλή συζήτηση, τεκτονική τάξη και ευεξία των αδελφών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί αδελφοί επισκέπτες, αντιπροσωπείες Στοών μετά των Σεβασμίων τους,τα μέλη της Μεγάλης Στοάς και  ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Α. και Α. Σ. Τ. συνοδευόμενος από μέλη του Υπάτου Συμβουλίου.
Από την Μ. Γραμματεία
Σ. Π.
Ο Μ. Γρ.