ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ - ΕΦΥΓΕ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ


Επί τη αναγγελία της Μεταστάσεως εις την Αιωνίαν Ανατολήν του εκλεκτού και φιλτάτου αδελφού Κωνσταντίνου Λεόπουλου 32°ΕΜΕ εξεδόθη το ακόλουθο:

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ου 


Copyright © 2013 tektonismos.blogspot