Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ - ΕΦΥΓΕ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ


Επί τη αναγγελία της Μεταστάσεως εις την Αιωνίαν Ανατολήν του εκλεκτού και φιλτάτου αδελφού Κωνσταντίνου Λεόπουλου 32°ΕΜΕ εξεδόθη το ακόλουθο:

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ου