Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΣΤΟ HELSINKI Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Το Σάββατο 18 Απριλίου 2014, θα γίνει στο Helsinki η Μεγάλη Συνέλευση της «Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Φινλανδίας». Κατά την Μεγάλη αυτήν Συνέλευση θα εγκατασταθεί ο νέος Μέγας ΔΙδάσκαλος του Σώματος. Μετά από σχετική πρόσκληση, θα παραστεί ο Μέγας Διδάσκαλος της ημετέρας Μεγάλης Στοάς του Σήματος, Σεβτ.Αδ. Αλέξανδρος-Ιωάννης Μπάσης, συνοδευόμενος υπό Μεγάλων Αξιωματικών.

ΠΗΓΗ: markandmariner.gr