Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Εγκατάσταση Νέων Αρχών από το Υπερτ. Περιστ. ΛΥΚΑΙΟΣ ΔΙΑΣ υπ’ αριθ. 36 και τη Στοά Τελ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ υπ’. Αριθ. 15Στις 4 Απριλίου 2015 αμφότερα τα εργαστήρια Υπερτ. Περιστ. ΛΥΚΑΙΟΣ ΔΙΑΣ υπ’ αριθ. 36 και η Στοά Τελ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ υπ’. Αριθ. 15 θα προβούν σε εγκατάσταση Νέων Αρχών στην Τρίπολη.  
Θα διατεθεί λεωφορείο δωρεάν για την μεταβίβαση και την επιστροφή.

Το Πρόγραμμα των Εργασιών
16:00 Υπερτ. Περιστ. ΛΥΚΑΙΟΣ ΔΙΑΣ υπ’ αριθ. 36
18:00 Στοά Τελ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ υπ’. Αριθ. 15

20:00 Ποτήριον Αγάπης