Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Το Δημοτικό Συμβούλειο της πόλης Cambridgeshire αναστατώνει τους Άγγλους Ελευθεροτέκτονες


 Ο εκπρόσωπος των Συντηρητικών στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Cambridgeshire της Αγγλίας κατέθεσε πρόσφατα αίτημα  που ζητά εάν  κάποιος πρόκειται να υπηρετήσει σε κάποια δημόσια θέση να υποχρεούται να δηλώνει εάν είναι Τέκτονας ή όχι.

Η πρόταση αυτή προξένησε μεγάλη ένταση με την άλλη πλευρά να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει καθώς θα παραβίαζε τα άρθρα 11 και 14 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα περί ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της μη διάκρισης.