Νίκη των Τεκτόνων στην ΕλβετίαΤην Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το Κοινοβούλιο του Καντονίου του Valais  (τα καντόνια της Ελβετίας είναι οι διοικητικές υποδιαιρέσεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας) στην Ελβετία απέρριψε με ψήφους 55 έναντι 53  την πρόταση των Χριστιανοδημοκρατών οι οποίοι ζητούσαν να είναι υποχρεωτική η δήλωση της τυχόν Τεκτονικής ιδιότητας όσον κατέχουν πολιτικές θέσεις οι θέσεις στο δημόσιο τομέα.

 Η θέση μάλιστα στηρίχθηκε από την άκρα δεξιά σε μια περιοχή όπου ο εθνικισμός , ο καθολικισμός και ο αντιτεκτονισμός βαδίζουν χέρι – χέρι. 
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot