Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Νέα Στοά του Σήματος στην ΚΑΒΑΛΑ


Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016, κλιμάκιο Μεγάλων Αξιωματικών της  Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδος θα μεταβεί στην πόλη της Καβάλας προκειμένου να εγκαθιδρύσει εκεί μία νέα Στοά Σήματος, καθώς ο Μέγας Διδάσκαλος, Σεβτ.Αδ. Α.Ι.Μ ανταποκρίθηκε θετικά στο σχετικό αίτημα αριθμού Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος από την Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Λάρισα. 

Η νέα Στοά θα ονομασθεί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ και θα λάβει τον αριθμό 30 στο μητρώο της Μεγάλης Στοάς του Σήματος.

Πηγή: http://www.markandmariner.gr/