Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Μήνυμα του Μεγάλου Διδασκάλου της ΜΣΑΑΣΤ αδ Παναγιώτη Θαλάσση για το νέο έτοςΦίλτατοι αδελφοί

Ο Ελευθεροτεκτονισμός γεννήθηκε ως ανάγκη του ατόμου και της κοινωνίας που αγωνιζόταν να ξεφύγει από το σκοτάδι που άφισε πίσω του ο ύστερος Μεσαίωνας και τις βίαιες συγκρούσεις που γέννησε η κατοπινή εποχή της διαμόρφωσης των νέων κρατών και κοινωνιών της Ευρώπης. Για τούτο και εμφανίσθηκε ως ανθρωπιστικό και φιλοσοφικό κίνημα στην Δυτική Ευρώπη την εποχή του Διαφωτισμού. Έργο του η καταπολέμηση της αμάθειας και των πλανών, δεισιδαιμονιών και φανατισμών, για χάρη της βελτίωσης του ατόμου και πνευματικοκοινωνικής ανέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Στόχος ήταν εξ αρχής και έκτοτε διαρκής ο ανθρωπισμός, κοινωνικός, ατομικός, εσωτερικός, απόρροια του οποίου είναι τα αργότερα αναγνωρισθέντα ως ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, θεμελιώδη γνωρίσματα της δημοκρατικής οργάνωσης κοινωνιών και κρατών. Εργαλεία του η αρχαία γνώση, η εξ αυτής πνευματικότητα και η αλληλοδιδαχή. Μέθοδος η καλλιέργεια της συνείδησης και η προοδευτική φώτιση του ατόμου δια της μυσταγωγίας μέσω των μύθων, αλληγοριών και συμβόλων, δια συλλογικής δράσης μεν, ατομικής προσπάθειας δε.

Η εξέλιξή του πολυκύμαντη και αλληλοπλεκόμενη με τις κοινωνικές, φυλετικές και εθνικές ιστορικές εξελίξεις της Ευρώπης, του "παλαιού κόσμου" αρχικά και του "νέου κόσμου" και των λοιπών ηπείρων στη συνέχεια, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο επιδρώντας στο ιστορικό τοπικό γίγνεσθαι.

Πάντα όμως ο Σκωτικός Ελευθεροτεκτονισμός, ή ότι μετεξελίχθηκε σε αυτόν με τα γνωστά ως Συντάγματα του Μπορντώ του 1762 και κατόπιν  του Βερολίνου του 1786, τουλάχιστον ως λίκνον ιδεών, υπήρξε πρωτοπόρος στα κοινωνικοπροοδευτικά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τηρώντας τον αρχήθεν ανθρωπιστικό και φιλοσοφικό χαρακτήρα του και τον εσωτερικό μυσταγωγικό τρόπο του. Αποτέλεσμα και ταυτόχρονα απόδειξη τούτων είναι αφενός η Βορειοαμερικανική Επανάσταση με την για πρώτη φορά στην "σύγχρονη" ιστορία ίδρυση ενός νέου κράτους με προμετωπίδα την Δημοκρατία και Ισότητα, αυτού των Η.Π.Α.' και αφετέρου η Γαλλική επανάσταση του 1789 με προμετωπίδα το τεκτονικό λόγιο " Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη". Για εμάς τους Έλληνες, η παρουσία του και επίδρασή του εκδηλώθηκε πολύ ενωρίς, από τον 18ο αιώνα με την εμφάνιση του Ελληνικού "διαφωτισμού" με σπουδαίους εκπροσώπους και κορυφαίο τον διεθνιστή,  μάρτυρα για τις φιλελεύθερες και δημοκρατικές ιδέες και δράση του, τον Ρήγα Φερραίο ή Βελεστινλή, διαπρύσιο κήρυκα της ελευθερίας, ισότητας και αδελφοσύνης των βαλκανικών λαών, δράση που τον κατέστησε πανβαλκανικό ήρωα. Η μέγιστη όμως συμβολή του τεκτονισμού για το έθνος μας ήταν η ιδεολογική επίδραση και πνευματική καθοδήγηση των πρωτεργατών της Ελληνικής επανάστασης του 1821, όπως και η προσφορά της οργανωτικής μεθοδολογίας του στην προετοιμασία και υποστήριξή της. Έκτοτε πολλοί διανοητές και ταγοί της Ελληνικής δημόσιας, πνευματικής και πολιτικής ζωής εμπνεύσθηκαν από τις τεκτονικές ιδέες και εξέφρασαν ή διέχυσαν στη Διοίκηση και τους θεσμούς της Πολιτείας μας αρχές και ρυθμίσεις τεκτονικής προέλευσης, ανεξαρτήτως των εσωτερικών των οργανωμένων φορέων του διαχωρισμών, ταραχών και δυσλειτουργιών.


Ο Τεκτονισμός του ΑΑΣΤ όμως δεν είναι φορέας μόνο "μεγάλων" διανθρώπινων, διαχρονικών και υπερτοπικών  ιδεών, είναι και ένας θεσμός εξελισσόμενος διαρκώς σε αλληλεπίδραση με τα μέλη του, την κοινωνία κάθε εποχής και τόπου, τις συνθήκες της ζωής μας, ανυποχώρητος μόνο στα ζητήματα της Παράδοσής του, στην πνευματικότητα των εργασιών και της δραστηριότητάς του, στην δημοκρατικότητα της δομής και της λειτουργίας του.

Κατά  αυτή την λειτουργικότητά του, ο Τεκτονισμός εμπνέει την αγάπη του ευ ζήν, της ζωής με πνευματική ποιότητα  και συναισθηματική και κοινωνική πληρότητα, τον σεβασμό στην ετερότητα και τις κοινωνικές συμβάσεις, είτε αφορούν στις σχέσεις των ατόμων, είτε των λαών και εθνών, την ανοχή των ετεροδοξασιών, την αφοσίωση στη Πατρίδα και στην οικογένεια και την υποχρέωση της προστασίας τους, την φιλότητα, αλλά και την ως καθήκον του ατόμου ελευθερία από κάθε δεσποτεία προσώπων, θεσμών και παθών, την ανεξαρτησία έναντι κάθε επικυριαρχίας πνευματικής, κοινωνικής, εθνικής και κάθε «-ισμών», την αξιοπρέπεια και ευπρέπεια του ατόμου, το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα του ατόμου και της κοινωνίας στην επιλογή του για έκαστον αρίστου και στην αναζήτηση και προστασία της αλήθειας, δικαιοσύνης και ισονομίας.

Αυτές οι αντιλήψεις, αρχές και τρόποι έκαναν τον Σκωτικό Ελευθεροτεκτονισμό οδηγό και ταυτόχρονα πνευματική και ιδεολογική ασπίδα τόσο κατά των δεινών της καθημερινότητας των ανθρώπων, όσο και των έσωθεν και έξωθεν κινδύνων κατά της εύρυθμης ζωής και επιβίωσης  λαών και Πολιτειών. Άλλωστε αυτή φαίνεται ότι ήταν και η μύχια ελπίδα όσων συνέβαλαν στην ίδρυση, διαμόρφωση και διάδοση του Τεκτονισμού, ζώντας σε εποχές ταραγμένες και σε συνθήκες απο-ανθρωπισμού της ζωής.

Δυστυχώς, σε παρόμοιες συνθήκες δείχνει η τρέχουσα ιστορική περίοδος ότι ζούμε και διαφαίνεται η επιδείνωσή τους. Κοινωνικές εντάσεις ποικίλλων αιτίων, οικονομική δυσπραγία ατόμων και κρατών, ανατροπή παραδοσιακών αξιών συμβίωσης, κατάπτωση ηθικών αρχών, εθνικές επιβουλές, επικυριαρχία αδιαφανών και εξωθεσμικών οργανώσεων, διάχυση ιδεών και πρακτικών διακρίσεων και διαιρέσεων των κοινωνιών  και των κρατών και πολλά προς τούτα όμοια καταδυναστεύουν το παρόν και το επερχόμενο μέλλον μας. Δηλαδή συμβαίνουν όλα εκείνα που καταγράφηκαν στα θεσμικά κείμενα του Ελευθεροτεκτονισμού (αρχικά και συστηματικά στα επονομαζόμενα Συντάγματα του Αντερσεν και έκτοτε σε όλα τα Συντάγματα και Κανονισμούς των Τεκτονικών Σωμάτων) ως παράγοντες απάδοντες στο παραδοσιακό τεκτονικό τρίπτυχο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ και ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ» ανθρώπων και λαών.

Αδελφοί μου, εμείς ας μη πτοούμεθα και ας ελπίζουμε! Έχουμε τον Θεσμό μας, έχουμε τον ιδεολογικό και αξιακό μας συμπαραστάτη. Έχουμε τα εργαλεία, την υποδομή και την συλλογικότητα για να αντιπαλέψουμε όλα όσα απαξιώνουν άτομα και κοινωνίες και έθνη. ¨Έχουμε εν δυνάμει την φρόνηση, την δύναμη και την καλλιέργεια να αντιπαρέλθουμε το σκοτάδι κάθε τυραννίας, πνευματικής, ψυχικής, ηθικής.

Αρκεί να συλλογιζόμαστε και δρώμεν, με κριτήρια και οδηγό όλα εκείνα τα λόγια, έργα και έθη για τα οποία οι επόμενοι αξίζει να μας θυμούνται, όλα εκείνα που αλληλοδιδασκόμαστε στα εργαστήρια της Μεγάλης Στοάς μας του Α. και Α.Σ.Τ. της Ελλάδος.

Αδελφοί θαρρείτε και εργάζεσθε με Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη, αισιοδοξούντες, γρηγορούντες, άνω-θρώσκοντες και αδελφικά συνεργούντες, στρέφοντες τους οφθαλμούς μας προς το Φως, ανυψούντες "τας καρδίας μας εν αδελφότητι", βαδίζοντες τας οδούς που σοφοί προκάτοχοι της Τέχνης μας εχάραξαν δι ημάς, τιμώντες την ελευθεροτεκτονική ιδέα, επονόματι του παγκόσμιου ελευθεροτεκτονισμού, σκοπούντες εντεύθεν στη παντεκτονική και περαιτέρω στην πανανθρώπινη αδελφοσύνη, με σεβασμο απόλυτο προς το πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον μας.

Αδελφοί και φίλοι, ας έχουμε

Καλή Χρονιά,

γόνιμη και ευεπίφορη προς κάθε καλό, ευχάριστο και κοινωφελές, με υγεία, χαρά και ευδαιμονία του καθένα μας και των οικείων μας,

σε ειρήνη, ευημερία και πρόοδο γιά όλους.

Γένοιτο.


01 Ιανουαρίου 2018