Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Ναϊτικά Τάγματα

Το Τάγμα των Ναϊτών αποτελεί το πιο διαδεδο­μένο και αντιπροσωπευτικό από όλα τα ιπποτικά τάγματα. Η πλήρης ονομασία του είναι Τα Ηνωμένα θρησκευτικά, Στρατιωτικά και Τε­κτονικά Τάγματα του Ναού και του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνης, Ρόδου και Μάλτας. Σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς του τεκτονισμού, το Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών δε συνδέεται με κα­νενός είδους ιστορική και απευθείας πορεία με τα αυθεντικά ιππο­τικά τάγματα είτε του Ναού είτε του Αγίου Ιωάννη είτε της Μάλτα εί­τε -ακόμα περισσότερο- με τους Λιθουανούς Τεύτονες Ιππότες ή με τους Πορτογάλους Στρατιώτες του Ιησού. Κατά την άποψη αυτή, το τάγμα αποτελεί προϊόν μείξης αγγλικών τεκτονικών στοών με το γερ­μανικό Δόγμα της Αυστηρός Τηρήσεως και ιδρύθηκε γύρω στα 1750. Παρ' όλα αυτά, σήμερα το Τάγμα των Ιπποτών του Ναού είναι ευρύτατα διαδεδομένο σε πολλές χώρες της Ευρώπης καθώς και στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία, Φινλανδία κ.α.
Πηγή: Τεκτονισμός ,Τέλης Λιβανίδης