Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Νέα Ιστοσελίδα - www.grandorientarabe.orgمحفل الشرق  العربي الأعظم
Μία νέα ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2009 . Δημιουργήθηκε από την αναδιοργάνωση διαφόρων Τεκτονικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στη Συρία ,το Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Οι ιδρυτές ισχυρίζονται ότι πρόκειται για συνέχιση της Αραβικής Μεγάλης Ανατολής  (1950) η οποία εργάζεται επάνω στο Σκωτικό Τυπικό.   Είναι μικτό Τάγμα και αριθμεί περί τους 300 αδελφούς και αδελφές από το Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία.  
www.grandorientarabe.org