Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Ελευθεροτεκτονισμός – Η μεγάλη επιστροφή (Le Point)


Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η κάλυψη, από την μεγάλη εβδομαδιαία γαλλική εφημερίδα Le Point, του θέματος του Ελευθεροτεκτονισμού στην Γαλλία και το Βέλγιο.
Σε αυτό το αφιέρωμα ο συγγραφέας μας αναφέρει το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον , τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, για τον Ελευθεροτεκτονισμό καθώς και την αυξανόμενη επιρροή των θεσμών του Ελευθεροτεκτονισμού στην κοινωνία.
Είναι προφανές , τόσο από τον αριθμό των μελών όσο και από άλλες πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο , ότι ο Ελευθεροτεκτονισμός τείνει να αναγεννήσει ξανά την κοινωνία (θεσμούς, αρχές, αξίες).
Στη Γαλλία υπάρχουν τέσσερις μεγάλες Τεκτονικές <<δυνάμεις..: Η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, η Μεγάλη Στοά της Γαλλίας, η Εθνική Μεγάλη Στοά της Γαλλίας, και η Γυναικεία Μεγάλη Στοά της Γαλλίας (Women’s Grand Lodge of France). Αυτές οι Μεγάλες Στοές αριθμούν περί τα 140.000 μέλη .
Στο Βέλγιο υπάρχουν και εκεί τέσσερις Τεκτονικές <<δυνάμεις>> οι οποίες και συνεργάζονται πολύ στενά ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές τους. Αυτές είναι η Μεγάλη Ανατολή του Βελγίου, η Μεγάλη Στοά του Βελγίου, η Γυναικεία Μεγάλη Στοά του Βελγίου και το Droit Humain.