Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Mark - Διδάσκαλος του Σήματος


Για να γίνει κανείς Διδάσκαλος του Σήματος (Mark) πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει το βαθμό του Διδασκάλου Τέκτονος.  Τα μέλη διδάσκονται τις αρετές της υπομονής και της επιμονής για την επίτευξη των στόχων καθώς επίσης παρέχονται και συμπληροματικές πληροφορίες για την ιστορία του Ελευθεροτεκτονισμού.