Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Lodge Yass – Concord

Η Στοά Yass του Concord της Αυστραλίας έχει αναλάβει να βοηθά τους νέους φοιτητές της περιοχής.

Περισσότεροι από 5000 Αυστραλοί νέοι φοιτητές , αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αφού οι γονείς τους πολλές φορές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα , παραλείπουν μέχρι και τα γεύματα.

Η Στοά Yass προσπαθεί μέσω του έργου να διασφαλίσει στους νέους , ανεξαρτήτως φυλής , χρώματος, θρησκείας, τα απαραίτητα για τη φοίτηση τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σήμερα χρηματοδοτούνται 29 νέοι άνθρωποι και τα χρήματα συγκεντρώνονται από τις Τοπικές Στοές.

Ο αδ. Ron Wodhill ο οποίος είναι και ο συντονιστής του προγράμματος αναφέρει ότι δεν γνωρίζουν πολλοί ότι γίνεται αυτή η δουλειά και θα ήταν καλό το πρόγραμμα να γίνει γνωστό και να επεκταθεί. H προσπάθεια αυτή έχει σαν κύριο στόχο παιδιά από την ηλικία του Νηπιαγωγείου έως την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.