Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Περιζώματα 1790-1850

Περιζώματα από τις Η.Π.Α της περιόδου 1790-1850