Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπάρχει ένα παλικάρι 28 ετών στον Ευαγγελισµό που χρειάζεται 40 φιάλες αίµα.

Σοßαρό ατύχηµα µε µηχανή, έχουν πειραχτεί ζωτικά όργανα.


Τα στοιχεία είναι:

Μερισιώτης Βαγγέλης

Ευαγγελισµός ΜΕΘ2

ώρες 8.30-14.00 και 15.00-19.00

Χρειάζεται να κάνει µεταµόσχευση συκωτιού και πρέπει να ßρούµε αίµα αποκλειστικά οµάδας 'Ο αρνητικό'.


Εάν µπορείτε ανακοινώστε το διότι έχει ζωή µία µε δύο εßδοµάδες.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΤΗΛ-ΦΑΞ :26210-35638

ΚΙΝ: 6944 434 559 6944 434 559