Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

"ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ" -Τάγματα που λειτουργούν στην ΕλλάδαTo Σάββατο (23/6) στην Εφημερίδα  Ελεύθερος Τύπος και στο ένθετό "ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ" θα υπάρχει αφιέρωμα στα Τάγματα που λειτουργούν στην Ελλάδα