Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Ιστορικό Αρχείο –Αποταμιευτικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ελευθέρων Τεκτόνων ΣΥΝ.Π.Ε

Διαβάστε το Καταστατικό του Αποταμιευτικού και Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ελευθέρων Τεκτόνων ΣΥΝ.Π.Ε του 1918.
πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το αρχείο