Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Η Ιστορία της Σ.Σ. Στοάς ΕΡΜΗΣ ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ 2005Το έτος 1981, ο αδ.΄. Κ. Ο, με αίτησή του, ζητούσε από την Μεγ.΄. Μικτ.΄. Στ.΄. της Ελλ.΄., την λειτουργία μιας νέας Στοάς, με την επωνυμία: «Ερμής ο Τρισμέγιστος».
   
Το αίτημά του έγινε δεκτό και τον Απρίλιο του ίδιου έτους (1981),
πραγματοποιήθηκε η αφή των Φώτων, υπό την σφύρα του τότε
Εθν.΄.Μεγ.΄. Διδ.΄. Ν. Π
 
Η Μεγ.΄. Μικτ.΄. Στ.΄. της Ελλ.΄. με αίτησή της, ζήτησε από το «DROIT HUMAIΝ», όπου βρισκόταν υπό την αιγίδα του, την έγκρισή της νέας Στοάς: «Ερμής ο Τρισμέγιστος»   και την αποστολή του αύξοντα αριθμού, που θα χαρακτήριζε την νέα Στοά.

 Η αίτηση εγκρίθηκε και στις 29 Μαϊου 1983 χ.΄. κ.΄., εστάλη ο Χάρτης Αναγνώρισης, με αύξοντα αριθμό 1348.
  
 Περνώντας τα χρόνια, τα μέλη της Σ.΄.Σ.΄.Στ.΄. «Ερμής ο Τρισμέγιστος»,υπ’αρ.: 1348, πολλαπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα από τα σπλάχνα της, να γεννηθεί μια νέα Στοά, με την επωνυμία «ΔΗΛΟΣ» και πρώτο Σεβ.΄.Διδ.΄., τον Δ. Τ.

 Το 1996, δημιουργήθηκε σχίσμα στο Τάγμα, με συνέπεια να αποχωρήσουν αρκετά μέλη, ακόμα και ολόκληρες Στοές, ακολουθώντας τις αρχές του «DROIT HUMAIN».
  
 Η Σ.΄.Σ.΄.Στ.΄. «Ερμής ο Τρισμέγιστος»,υπ’αρ.: 1348, με Σεβ.΄.Διδ.΄. τον αδ:. Γ. Π., κατάφερε να κρατήσει ενωμένα τα μέλη του Ερμή και να παραμείνουν στον χώρο της Επιδάμνου, με μόνο την απώλεια ενός αδ.΄..
  
 Στην Γενική Συνέλευση, του Εθνικού Συμβουλίου, στις 14 Δεκεμβρίου 1996, αποφασίστηκε η ανεξαρτητοποίηση και η ίδρυση του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ», καθώς και του Υπάτου Συμβουλίου, του 33ο.
   Στις νέες αρχαιρεσίες της Σ.΄.Σ.΄.Στ.΄. «Ερμής ο Τρισμέγιστος»,υπ’αρ.: 1348, εκλέγετε Σεβ.΄.Διδ.΄., η Ε. Σ.
  
 Δυστυχώς, η αρχομανία εξακολουθεί να υφίσταται και ύστερα από ένα μικρό χρονικό διάστημα, πολλές Στοές αποχωρούν, για να δημιουργήσουν μια άλλη Μεγ.΄. Στ.΄.
Μεταξύ αυτών των Στοών, αποχώρησε και ολόκληρη η Σ.΄.Σ.΄.Στ.΄. «Ερμής ο Τρισμέγιστος»,υπ’αρ.: 1348, εκτός του αδ.΄. Γ. Π., που δεν τους ακολούθησε.  Ο τότε Εθν.΄. Μεγ.΄. Διδ.΄. Δ.  Λ., πρότεινε στον Ενδοξοτ.΄. αδ.΄.Γ. Π., να συνεχίσει την λειτουργία της Σ.΄.Σ.΄.Στ.΄. «Ερμής ο Τρισμέγιστος»,υπ’αρ.: 1348, ο αδ.΄. όμως δεν δέχτηκε, για να μη δώσει την εντύπωση στους αποχωρήσαντες, ότι δεν τους ακολούθησε, διότι υπήρχε σκοπιμότητα.
   
Το 2003, θεωρώντας τον χρόνο κατάλληλο, ο αδ.΄. Γ.Π, με επιστολή του και ημερομηνία: 17 Μαρτίου 2003 χ.΄.κ.΄.,  ζητά από τον  Εθν.΄.Μεγ.΄.Διδ.΄. Δ. Λ. την σύμφωνη  γνώμη του, για την επαναλειτουργία της Σ.΄.Σ.΄.Στ.΄. «Ερμής ο Τρισμέγιστος», με διαφορετικό όμως αύξοντα αριθμό, μη έχοντας σχέση με τον προηγούμενο και ημέρα λειτουργίας, την Δευτέρα.
  
 Η πρόταση του αδ.΄.  Γ.Π έγινε δεκτή και κατόπιν αυτού, ακολούθησε προπαρασκευαστική σύνοδος των ιδρυτικών μελών, την 1η Οκτωβρίου του 2003 χ.΄.κ.΄., σε Ναό της Στέγης, του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ».

 Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο αδ.΄.Γ.Π, 33ο  και τα πρακτικά χάραξε η αδ.΄. Α. Ε. 30ο .
   
Η αφή των Φώτων, πραγματοποιήθηκε σε Ναό της Στέγης, του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ», υπό του Υπ.΄.Μεγ.΄.Ταξ.΄. Βασίλειου Πάτκα, στις 29 Μαρτίου 2004 χ.΄.κ.΄., δίδοντας και τον αύξοντα Αριθμό: 2005.

  Τα μέλη της  Σ.΄.Σ.΄.Στ.΄.«Ερμής ο Τρισμέγιστος»,υπ’αρ.:2005, έχουν ανακηρύξει Επίτιμο Σεβ.΄.Διδ.΄., τον Ενδοξότ.΄.και Κρατ.΄. αδ.΄. Γ.Π, που συγχρόνως είναι και Επίτιμο μέλος, της Μεγ.΄.Μικτ.΄.Στ.΄.της Ελλ.΄., καθώς και Επίτιμος Μεγ.΄.Τελετάρχης, του Υπ.΄.Συμβ.΄., του Διεθνές Τεκτ.΄.Ταγμ.΄. “ΔΕΛΦΟΙ”.
   
 Αυτή την χρονική περίοδο, η Σ.΄.Σ.΄.Στ.΄.«Ερμής ο Τρισμέγιστος»,υπ’αρ.:2005, έχει μεταξύ των μελών της, 4 μέλη, που ανήκουν στην Μεγ.΄.Μικτ.΄.Στ.΄.της Ελλ.΄.,  και 3 μέλη, που ανήκουν στο Υπ.΄.Συμβ.΄., του Διεθνές Τεκτ.΄.Ταγμ.΄. “ΔΕΛΦΟΙ”.

Σήμερα η ΣΤοά συνεδριάζει υπό την Σφύρα του Σεβ. αδ. Δ.Γ.