Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος


Στις 27 Σεπτεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί  στην Λουκέρνη της Ελβετίας η Μεγάλη Συνέλευση της «Εθνικής Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελβετίας». Μετά από σχετική πρόσκληση, θα παραβρεθεί  ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδος , Σεβτ.Αδ. Α.Ι. Μ