Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Ύπατο συμβούλιο του 33 – Επανεξετάζονται οι αυξήσεις φωτός σε 32ο και 33ο που δόθηκαν από το 2008 και μετά

click στην φωτογραφία για ανάγνωση της εγκυκλίου  

Το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου αποφάσισε την δημιουργία επιτροπών για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

α) για τη αξιολόγηση των αδελφών που προτείνονται για την αύξηση φωτός 
β) για την αξιολόγηση των αδελφών  που έχουν λάβει αύξηση φωτός από 11-11-2008 και μετά και αφορούν τους βαθμούς 32 ΕΜΕ και 33

γ) Επιτροπή   και για την αναθεώρηση των Τυπικών.