Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Δελτίο Τύπου της Μεγάλης Στοάς του Α. & Α.Σ.Τ. τ. Ε


Δελτίο Τύπου

Την 6η Μαρτίου 2016, εις το τεκτονικό Μέγαρο Αθήνας του Α. & Α.Σ.Τ. τ. Ε., Κοδριγκτώνος 30, συνήλθε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας του «Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου», εις την οποία έλαβαν μέρος οι αντιπροσωπείες όλων των ανά την Ελλάδα Στοών μας κατά τα προβλεπόμενα. Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση από τα αρμόδια όργανα της Μεγάλης Στοάς, κατά τα καθιερωμένα, των Διοικητικού, Πνευματικού, Οικονομικού και Φιλανθρωπικού απολογισμών. Μετά από εισήγηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και συζήτηση εγκρίθηκαν ομόφωνα .
Στο πλαίσιο της καθ’ έκαστον απολογισμό συζήτησης, τα μέλη της Γ.Σ. αφενός ενημερώθηκαν και αφετέρου κατέθεσαν σκέψεις και προτάσεις, τόσον για την τρέχουσα κατάσταση του τεκτονικού θεσμού και ιδίως του Ημετέρου Τάγματος, εν μέσω του γνωστού γενικού κοινωνικοοικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσον και για τις προοπτικές και ανάγκες του, χάριν της ανάπτυξης και αυτού και του πνευματικού και κοινωνικού έργου του. Ετέθησαν και ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης, τεχνολογικής, πρακτικής, λειτουργικής, οικονομικοτεχνικής κ.λ.π.

Τα μέλη ενημερώθηκαν και συζήτησαν και για τις εθελοντικές δράσεις του Τάγματος και τις διεθνής σχέσεις της Μ. Στ. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Μ. Στοές των Βαλκανίων, την Πανευρωπαϊκή και την Διεθνή Ομοσπονδία των «Ηνωμένων Μεγ. Στοών» του «Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου» (A.A.S.R.).Στη γενόμενη συζήτηση τονίσθηκε η ανάγκη διατήρησης της αυστηρής επιλογής των υποψηφίων προς ένταξη στον τεκτονικό θεσμό, πολλώ μάλλον όταν τελευταία κυκλοφορούν εντελώς εσφαλμένες ιδέες περί τεκτονισμού οι οποίες οπωσδήποτε ουδεμία σχέση έχουν με τον παραδοσιακό εν Ελλάδι «ΑΑΣΤ», αλλά και για τον ρόλο του τεκτονισμού και ιδιαίτερα του «Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου» μέσα στην κοινωνία, σε μία εποχή εμφανώς απομακρυνόμενη από πανάρχαιες, αλλά και διαχρονικά ισχύουσες αξίες και μετατρέπουσα τον άνθρωπο σε καταναλωτικό ον και μόνον. Τέλος τονίσθηκε η ανάγκη της συμπαραστάσεως «στον άνθρωπο» γενικά, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, την γλώσσα, την κοινωνική θέση, το χρώμα ή την θρησκεία, αλλά και της προστασίας της παράδοσης, και οικογένειας, της Πατρίδας και της Ελευθερίας συνείδησης πνεύματος και έκφρασης, ως και της καλλιέργειάς τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Μετά από αυτά, αφού ο Μ. Διδάσκαλος ανακοίνωσε την σύγκληση του Συμβουλίου της Μ. Στοάς για περαιτέρω επεξεργασία και υλοποίηση των συζητηθέντων, έληξαν οι εργασίες της Γ. Συνέλευσης της Μ. Στοάς του Α. & Α.Σ.Τ. της Ελλάδος και ακολούθησε λιτή αποχαιρετιστήρια των μελών της Γ.Σ. εορτή.

Αθήνα 10/03/2016  

Ο Μ. Γραμματεύς