Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Η λίστα με τις αναγνωρίσεις του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου (ΥΜΤ αδ. Καμαλάκης Σπ.)Στην Λίστα που ακολουθεί αναφέρονται τα Ύπατα Συμβούλια με τα οποία διατηρεί σχέσεις το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου (ΥΜΤ. Αδ. Καμαλάκης Σπ.)