Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Το Διάγγελμα του ΥΜΤ αδ. Λέανδρου Λεφάκη

Διαβάστε το  Διάγγελμα  του ΥΜΤ αδ. Λέανδρου Λεφάκη

πηγή: http://www.supreme-council.gr/images/news/0416dep02.png