Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Συνέδριο των Υπάτων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Νοτίου Δικαιοδοσίας


Ο Ύπατος Μεγ. '. Ταξ.'. του 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Κραταιότατος Αδ. '. Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, ανακοίνωσε οτι θα πραγματοποιηθεί το Παγκόσμιο Συνέδριο των Υπατων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Νοτίου Δικαιοδοσίας, το 2017 στην Ελλάδα από το Ύπατο Συμβούλιο.


Πηγή: www.facebook.com/Γαλήνιες-Σκέψεις