Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Επίσκεψη Γάλλων και Βέλγων αδελφών σε Στοές της Ελληνικής Ομοσπονδίας τού Droit Humain


  Στις 30 και 31 Μαρτίου 2016, 10 Αδελφές και Αδελφοί από 5 συνολικά Τεκτονικά Τάγματα τού Βελγίου και της Γαλλίας πραγματοποίησαν επισκέψεις σε Στοές της Ελληνικής Ομοσπονδίας τού Droit Humain. Ειδικότερα, 4 από αυτούς - κατέχοντες τον 18ο βαθμό - μετείχαν στις εργασίες των Περιστυλίων κατά τις οποίες αυξήθηκαν στον βαθμό αυτό τέσσερις νέοι Αδελφοί. Και οι 10, εξ ων οι τρείς ήταν Σεβάσμιοι Διδάσκαλοι, μετείχαν στις κοινές εργασίες πού οργάνωσαν οι κυανές Στοές "Αναγέννηση, 1337" και "Ίσις, 1119", με πίνακα χάραξης σχετικό με την Μυσταγωγία στη μουσική τού Μότσαρτ.  Ο Πίνακας είχε μεταφραστεί στα γαλλικά για διευκόλυνση των Αδελφών και υπήρξε μετάφραση της συζήτησης, επίσης. 

  Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα πρόσφατα θύματα της τρομοκρατίας στις Βρυξέλλες, οι Πρόεδροι των Εργαστηρίων εξέφρασαν σχετικές ευχές, οι ξένοι Αδελφοί ευχαρίστησαν συγκινημένοι με τεκτονικό τρόπο και ανταλλάχθηκαν δώρα. Μεταξύ των επισκεπτών συγκαταλεγόταν και η Σεβασμία Διδάσκαλος της Γαλλικής Στοάς "Τα Τέκνα της Υπατίας, 1959" του Droit Humain, με την οποία οι φιλοξενούσες Ελληνικές Στοές προγραμματίζουν Τελετή Αδελφοποίησης για τις 12 Μαϊου τρέχοντος έτους. Μετά τις εργασίες, ακολούθησε δείπνο αγάπης, που συνένωσε ακόμα περισσότερο με δεσμούς αδελφοσύνης Έλληνες, Βέλγους και Γάλλους Αδελφούς κι Αδελφές.

πηγή: http://www.droit-humain.gr